J. H. Pilates. Hva er Pilates

Om

Joseph Pilates


Joseph Pilates ble født i Tyskland 1 1880. Som barn led han av astma, rakitt og

giktfeber,


og det var disse sykdommene i barndommen som førte ham  mot oppdagelsen av

metoden skulle gjøre han frisk.. For å bygge opp den fysiske styrken

konsentrerte han seg om idrett. Han ble en dyktig turner og en talentfull

skiløper, bokser og bryter. Samtidig var han opptatt av den menneskelige

fysiologi, spesielt kroppens muskulatur.. Han studerte dette feltet kombinert

med ulike treningsformer fra Det fjerne østen, blant annet yoga. Det var

kombinasjonen av disse interesseområdene som ble lagt til grunn for

treningsformen Pilates.


I 1912

flyttet J. P. til  England og utviklet en karriere som bokser,

sirkusartist og instruktør i selvforsvar. Krigsutbruddet mellom England og

Tyskland i 1914 avbrøt karrieren. Han var tysk statsborger og ble internert

under hele krigs forløpet sammen med andre landsmenn som bodde i England på den

tiden. Det var denne opplevelsen som i siste instans bidro til at han fikk

utviklet sin egen metode for fysisk form i sin helhet.


I fangeleieren tenkte han ut øvelser som skulle sørge for at han og de andre

fangene holdt seg friske. Han brukte senger  og annet inventar til å

konstruere prototypene til det utstyret som finnes i dagens treningsstudioer

for Pilates. I ettertid har han fortalt at disse øvelsene beskyttet de innsatte

mot influensaepidemien i 1918 som tok livet av tusenvis av mennesker i

Storbritannia, og mot andre sykdommer som var vanlige der mange levde tett

sammen.


I 1926

flyttet Joseph Pilates til Amerika, hvor han giftet seg med sykepleieren Clara.

I 1927 åpnet de det første Pilates studio i New York, et studio som enda er i

full drift.


Joseph Hubertus Pilates døde i 1967 av skader han pådro seg etter en brann i

hjemmet.